Žijí v trvalém strachu a nedostatku, jejich děti trpí sociálním vyloučením, mj. i díky tomu, že nemají vybavení nezbytné pro účast na online výuce. Pracezobyvaku.cz nabízí samoživitelům (a dalším skupinám se ztíženým postavením na trhu práce) práci a důstojný život bez závislosti na pomoci státu.

Zároveň dodáváme do domácností počítač a připojení k internetu, které lze využít i pro online výuku a plnění studijních povinností.